تخریب بازی

جرائم رایانه‌ای که کشورهای مختلف را مجبور به تدوین و تصویب قوانین روشنی در این زمینه برای برخورد با خاطیان این حوزه کرده، در کشور ما هم قانونی را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

در تمامی کشورهای دنیا مرکز مستقل و یکپارچه‌ای دائما نظارت بر روی این فضا دارند تا با مشاهده هر گونه عمل مغایر با قوانینی، رفتارسنجی کرده و مانع بروز مخاطره‌ای عظیم در سطح شبکه شوند؛ در کشور ما نیز پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات وجود دارد که نقش پیشگیری کننده، دفاع و پاک‌سازی را بر عهده دارد و براساس قانون می‌تواند با خاطیان فضای سایبر برخورد کند.

قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، در تاریخ خرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1388/3/20 به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 121/16306 مورخ 1388/4/3 مجلس شورای اسلامی، به دولت جهت اجرا واصل شد.

دولت هم متعاقبا و با دستور مستقیم رئیس جمهور این موضوع را جهت اجرا ابلاغ نمود.

اما فصل یکم (جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی) آن شرح داده شد(روی لینک کلیک کنید) و اینک به بررسی فصل دوم (جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی) این قانون در بخش جرائم و مجازات‌ها به چه موضوعاتی اشاره شده است؟

مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای

ماده6- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

                   الف) تغییر داده‌ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها

                   ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به                          آن‌ها.

ماده7- هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده8- هرکس به طور غیرمجاز داده دیگری را از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده9- هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده10- هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده11- هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

اعتبار: لغو شتاب
ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *